Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, gia công, lắp ráp cửa nhôm, vách kính mặt dựng Gia công cơ khí.
Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình công ích, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.
Sản xuất các sản phẩm từ nhựa, cửa nhựa lõi thép.

img
img
img
Cơ cấu tổ chức

Được tổ chức hoạt động theo phương châm “Chất lượng quyết định sự tồn tại và phát triển” và tuân thủ theo quy định cửa pháp luật.

Ban điều hành công ty gồm giám đốc, 02 phó giám đốc. Giám đốc là người đại diện và chịu trách nhiệm cao nhất của công ty trước pháp luật, trước đối tác là khách hàng, nhà cung cấp thiết bị , nhà thầu phụ về mọi hoạt động sản suất kinh doanh của công ty. Giám đốc có nhiệm vụ sau:
Ðịnh hướng (Pinpoint): Xác định mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty. Xác định phạm vi hành động chính yếu cho nhân viên bằng những tiêu chí có thể quan sát và đo lường được.
Ghi nhận (Record): Ðánh giá mọi hoat động tổ chức, thiết kế, thi công của công ty diễn ra trong hiện tại và theo dõi tiến triển những hoạt động trong phạm vi ấy.
Tham gia (Involve): thống nhất về những mục tiêu và chiến lược hành động trong công tác huấn luyện và đánh giá.
Huấn luyện (Coach): Quan sát những hoạt động của công ty và xử lý kết quả. Ðánh giá (Evaluate): Ðánh giá chính thức về tình hình hiện tại những hoạt động của công ty, đồng thời vạch ra những chiến lược trong tương lai.

img
Đối tác chiến lược
Distributor Partnership Requirements